Co cvičíme

 

Sestavy Tai chi stylu Yang a Čchi kung, které cvičíme v dojo Zlatý drak. Všechny tyto sestavy mají pozitivní vliv na zdraví a zvládnou je také zájemci středního a staršího věku. Cvičení Tai chi pomáhá např. při diabetes, osteoporóze, artritidě, bolestech zad, bolestech hlavy, menopauze, dušnosti, stresu, onemocnění srdce aj. Každá z forem má svůj zdravotní účinek.

Formy prázdných rukou:10 forem, 24 forem, 48 forem, 103 forem

Formy s mečem: 42 forem

Formy s vějířem: 18 forem, 52 forem (Kung fu Fan)

Formy s partnerem: tlačící ruce (Push Hands)

Čchi kung:  Yi Jin Jing, 8 kusů brokátu, Základní pohybový soubor pro rozvoj čchi, Pět proměn

 

10 forem (8 forem)

 

Také známá jako 8 forem Tai Chi byla navržena jako odpověď na poptávku po zjednodušené podobě, která se zacvičí v krátkém časovém úseku, na malém prostoru a je vhodná pro všechny věkové kategorie a lidi se sedavým zaměstnáním.

Provedení sestavy je stejné jako u standardních forem Tai Chi, ale bez nároku na čas a prostor:

Provedení na velmi malém prostoru, snadné učení, zapamatování a cvičení. Sestava je symetrická (přínos pro obě strany těla) a rozpínavá (velké pohyby, typické pro populární a prospěšný styl Yang). Sestavu lze rozšířit o opakování jednotlivých pohybů. Obsahuje základy Tai Chi, komplexně procvičuje tělo v důsledku rozsáhlých pohybů v kombinaci s hlubokým přírozeným dýcháním, což vede k psychickému a fyzickému uvolnění.

Po zavedení sestavy jako vzdělávacího kurzu v televizi byla okamžitě přijata čínským lidem a stala se populární v celé Číně. Nyní je praktikována v domácnostech, úřadech a na pracovištích.

zpět

24 forem

24 forem tai chi

Zacvičení sestavy 24 Forem trvá 4 až 7 minut v závislosti na tom, jak rychle nebo pomalu ji chcete praktikovat. Sestava umožňuje začátečníkům, zralým i mladým, poznat základní principy Tai Chi – jemný pohyb, relaxaci a uvědomění si jednoty těla a mysli.

To umožňuje dobrý vstup do základů stylu Yang, a když se cvičí správně, může být krátká forma příkladem půvabu, krásy a základem umění Tai chi. Z těchto důvodů je pekingská forma 24 s největší pravděpodobností nyní nejvíce populární Tai Chi forma, kterou miliony lidí na celém světě cvičí každý den. Bez ohledu na to, kam budete cestovat, můžete se potkat s dalšími studenty Tai Chi, kteří znají sestavu 24 forem.

Ačkoliv byla zjednodušena tak, že snižuje počet opakování pohybů a nemá některé těžší kopy obsažené v 108 Dlouhé formě, jsou zachovány důležité a tradiční vlastnosti stylu Yang, stejně jako základní principy Tai Chi. Tato forma logicky a postupně navazuje techniky od jednoduchých k obtížným. Protože sestava 24 forem je méně fyzicky náročná než dlouhé sestavy a jiné styly, je přitažlivá pro studenty různých věkových kategorií s rozdílnou fyzickou kondicí. Je snadné se ji naučit, cvičit a pamatovat.

Sestava je výsledkem úsilí čínských mistrů z Wushu Institutu, kdy v roce 1956 čtyři T’ai Chi učitelé – Chu Guiting , Cai Longyun , Fu Zhongwen a Zhang Yu vytvořili zjednodušenou formu T’ai chi určenou pro cvičení široké veřejnosti. Tato krátká verze je určena především pro začátečníky, protože se učí snadněji, než původní dlouhá verze. Tato krátká forma se skládá z 24 reprezentativních pohybů stylu Yang, a protože byla vytvořena v Pekingu stala se všeobecně známou jako 24 pekingských forem nebo také zkrácená nebo zjednodušená forma 24 .

zpět

48 forem

48 forem taichiObecně se 48 forem předvádí pomalu jako v běžném stylu Yang, jen některé pohyby jsou prováděny rychle. V první části zdůrazňuje základní formy rukou a nohou, zejména úder a tlačení, druhá část vyžaduje pružné obraty při pohybech těla a noh, ve třetí části je první vrchol sestavy, kdy se střídají vysoké a nízké pozice, čtvrtá část se soustřeďuje na správné kopy patou, pátá vyžaduje rovnováhu, ohebnost a koordinaci, šestá obsahuje druhý vrchol a velkou škálu ručních forem, postojů a pohybů těla se zaměřením na dvě formy Otočení těla s velkým úderem a Otočení těla pro Lotosový kop. Sestava zachovává dobré vyvážení pohybů na levou a pravou stranu těla. Může být zacvičena přibližně za 8-10 minut.

Po vytvoření sestavy 24 forem, následovala poptávka po dalším studiu a praxi obtížných forem. V roce 1976 byla vytvořena třemi odborníky Tai Chi v čele s profesorem Hui Fengem kombinovaná forma 48. Kombinovaná proto, že je vytvořena kombinací a zkrácením klasických forem Tai chi čtyř hlavních stylů, a to Chen, Yang, Wu a Sun. Záměrem bylo vybrat to nejlepší z těchto stylů a předvést za rozumnou dobu. Jedním z hlavních rozdílů oproti standardizované sestavě 42 forem je, že se provádí tři opakování – 42 forem má pouze dvě opakování.

V pohybech se tak odrážejí charakteristické rysy těchto škol. Základem je styl Yang. Plynulý pohyb podobný proudění vody nebo přísun druhé nohy, pokud se pohne první, je typický pro styl Sun, výbušné a prudké pohyby naznačující údery nebo kopy charakterizují styl Chen, styl Wu se vyznačuje hbitými kroky a pohyby prováděnými těsně u těla.

zpět

103 forem (85 forem)

103 forem

Sestava nazývaná také Tradiční nebo Dlouhá forma. Podle toho jak se pohyby počítají, můžete se setkat nejčastěji také s očíslováním 88, 108, 113 (např. oprášení kolene vlevo a vpravo je někde počítáno jako jedna forma, jinde jako dvě formy). Cvičení této sestavy obvykle trvá okolo 30 min. Současnou verzi upravil Yang Chen Fu z původní rodinné sestavy, když si všiml léčivého vlivu Tai chi Quan rodiny Yang na zdraví. Jsou vypuštěny skoky, explozivní techniky a silná dupnutí nohou. Sestava se cvičí stále stejným tempem. Je charakteristická velkými a kruhovými pohyby, které jsou velmi uvolněné, jako by jste odvíjeli hedvábí ze smotku. Pohyby se provádí v souladu s dechem a myslí, s procítěním vnitřní síly.

zpět

Tai chi meč 42 forem                  video zde

42 forms sword

Sestava je rozdělena na několik částí, v souladu se zvyšujícím se stupněm obtížnosti. Obsahuje 18 typů technik meče, 5 druhů postojů, 3 způsoby držení rovnováhy, 3 druhy technik nohou a 3 různé způsoby uvolnění síly.

Vaše pohyby se při cvičení s mečem stanou pohotové a krásné, vzpřímené a elegantní. Spolu se cvičením ručních forem (beze zbraně, prázdné ruce) se naučíte být mrštní a ohební, zlepšíte svou pružnost, ale zároveň i postoj a stabilitu díky nutnosti vyslat svou „Qi“ do meče. V42 forem mečaše tělo splyne při pohybech s mečem.

Se zvýšenou popularitou Tai Chi v mezinárodním měřítku a vzniku mezinárodních soutěží s disciplínami Tai chi vznikly některé problémy při posuzování sestav – různorodost stylů, nejednotná pravidla.
V roce 1991 Mezinárodní federace Wushu sestavila skupinu předních mezinárodních expertů pro vyřešení tohoto problému, aby vypracovali mezinárodní soutěžní normu. Výsledkem je forma 42 s mečem. Je založena na tradičních stylech tai chi Chen, Yang, Sun a Wu a její obsah, struktura, vlastnosti a stupeň obtížnosti jsou vhodné jak pro účely mezinárodních soutěží, tak pro zdravotní cvičení, protože v sobě zachovává tradiční vlastnosti Tai Chi.

zpět

Tai chi vějíř 18 forem

18 forms fan

Cvičení s vějířem je skvělou alternativou místo cvičení se zbraní pro ty, kteří mají nechuť nebo strach používat v sestavách jiné zbraně (meč, šavli, kopí apod.) Pohyby této sestavy jsou plynulé a elegantní, pomalé, místy rychlé.

zpět

 

 

 

 

 

Tai chi vějíř 52 forem             video zde

52 fan formsJedna z nejoblíbenějších forem Tai Chi s vějířem byla vytvořena profesorem Li Deyin (*1938) v roce 2001. Je známá pod názvem „Taiji Kung Fu Fan“ , má 52 forem (postojů), v sestavě převládá styl Yang. Obsahuje širokou škálu pohybů z tradičního čínského kungfu, Taiji, stejně jako pohybů z jiných bojových stylů. Současně s povzbuzující hudbou je cvičení výrazně motivující (Zhongguo Gongfu, interpret Tu Hong Gang).

V první polovině obsahuje pomalé a jemné pohyby, druhá polovina je mnohem dynamičtější. Podle potřeby je sestava provedena dynamicky u fyzicky zdatných studentů a jako bojová zbraň, nebo může být staršími studenty provedena pomalu  jako vynikající zdravotní cvičení.

Pro velký úspěch sestavy vytvořil profesor Li její náročnější variantu „Xiyangmei Taiji Kung Fu fan“ (Krása zapadajícího slunce) určenou k dalšímu studiu Tai chi s vějířem.

zpět

Tlačící ruce (Push hands)

Push handsJe to označení pro cvičení s partnerem, které rozvíjí reflex, citlivost, načasování, koordinaci a určování pozice partnera, tj. potecionálního soupeře. Učí studenty tai chi, jak reagovat na vnější podněty pomocí techniky. Trénink s partnerem umožňuje studentovi vytvořit Ting jing (naslouchací sílu), citlivost na dotek, určit záměr směru a síly partnera. Rozvíjí schopnost pevného postoje, otáčení v pase a končetinami, ohýbání kloubů rukou a aktivuje pružnost v nohách. Umožňuje bezpečnou a praktickou cestu, jak rozvinout opravdové realistické techniky bez opravdového boje.

zpět

Comments are closed.