Pozdrav Bao Quan Li

On 16.8.2023

Na začátku a na konci hodiny žáci a učitel obě ruce spojí – pravá pěst v levé dlani – a vzájemně se ukloní. Je to čínského bojového umění, protože Tai Chi pochází z chrámu Shaolin a bojového umění Kung Fu. Existuje několik forem pozdravu.

Ten, který se používá ve školách vyučující Tai chi, se nazývá Bao Quan Li, 武术 抱拳礼 (doslovně přeloženo jako „rituál zabalování pěstí“).

Jak správně pozdravit:

•          Stůjte vzpřímeně
•          Zatněte pravou pěst
•          Narovnejte levou dlaň tak, aby měla 4 prsty v rovině a palec mírně ohnutý
•          Spojte obě ruce (levou dlaň přes pravou zaťatou pěst)
•          Položte si obě ruce před hrudník, ale ujistěte se, že se vaše lokty nezvedají.

Pozdrav je především projevem úcty ke všem studentům a mistrovi, vzájemné loajality a projevem sounáležitosti. Je to rituál, kterým začíná a končí každá sestava, každá výměna technik i samotná lekce.

Symbolika Bao Quan

Symbolika bojových umění za Bao Quan je zajímavá a čas od času by jste měli v pozdravu meditovat.

Levá dlaň symbolizuje ducha bojových umění a čtyři prsty představují čtyři vyživující prvky: ctnost, moudrost, zdraví a umění. Levý palec je mírně ohnutý, ne rovný,  aby dal člověk najevo, že není arogantní nebo sebestředný.

Pravá pěst symbolizuje přísnou praxi – trénink. Symbolizuje také moc a schopnost jít do akce. Když se spojí s levou rukou, pak duch bojových umění (levá ruka), kontroluje sílu a akci (pravou ruku) a společně ruce symbolizují sebekázeň a zdrženlivost. Prostřednictvím ducha bojových umění a jeho vyživujících prvků směřujeme naši praxi a používáme svou sílu zodpovědně a dokonce se můžeme rozhodnout, že ji nebudeme používat vůbec.

Z hlediska čínské filozofie a medicíny levá ruka představuje Jin a pravá ruka představuje Jang. Spojení rukou v Bao Quan proto představuje symbol monády a pro mistra bojových umění to byl způsob, jak vyjádřit touhu být v rovnováze. Je to dualita bojových umění, která pochází z taoistické filozofie: mír / válka; síla / slabost; země / nebe; slunce / měsíc.

Říká se také, že Bao Quan spojuje meridiány určitého bodu otevřené levé ruky s určitým bodem kloubu pravé ruky a tím uzavírá energetickou smyčku v těle.

Po vzoru okinawských mistrů jsou i ve Wa-te jitsu čtyři prsty levé ruky ponechány rovně a nejsou ovinuty přes pěst. Symbolika Bao Quan Li jde v tomto případě dále a vzpřímené prsty levé ruky naznačují spojení mistra bojových umění s vesmírem na rozdíl od toho, zůstal uzavřený v dogmatech. Znamená to způsob vyjádření touhy neustále se zlepšovat v duchu bojových umění.
Umění zavřené pěsti bojovat, je ve skutečnosti válka a vědomost bojovníka, jak ji provést; Otevřená levá ruka, která je nad pravicí a chrání ji, odpovídá míru.
Levá ruka držící pravou ruku „v šachu“ ukazuje, že zatímco se snažíme zlepšit našeho bojového ducha, ctnost, zdraví, moudrost a náš smysl pro umění v praxi Wa-te jitsu, zůstaneme disciplinovaní a použití své schopnosti bojovat ovládáme.

Comments are closed.