Opět CVIČÍME!+ on line výuka

jin yang

SLEDUJTE pravidelně naše webové stránky nebo sociální sítě!

Pro členy našich kurzů jsme připravili webovou stránku, kde budeme uveřejňovat tipy pro domácí cvičení. Stránka je přístupná po zadání hesla, o které si napište na mail taichi@volny.cz

Odkaz na stránku: DOMÁCÍ CVIČENÍ

 od 25. května pro všechny členy Tai chi klubu Zlatý Drak, tj. dojo Tlapákova a Lidická, probíhá cvičení při dodržení hygienických předpisů za těchto podmínek:

1. Účast na cvičení bude povolena, když:
– osoba nebo její doprovod je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
– osoba nebo její doprovod nesmí podléhat karanténě,

2. mohou se používat šatny, sprchy, toalety; 

3. trénink sportovců je povolen bez ochranných prostředků dýchacích cest, tj. doprovod ve vnitřních prostorách stále nosí roušky!;

4. u vstupu do prostor proběhne povinná dezinfekce rukou;
 
5. vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími je nejméně 2 metry;

6. v tělocvičně je zajištěna další dezinfekci rukou

9. hodina trvá 45 min z důvodu úklidu, vyvětrání a dezinfekce prostor mezi jednotlivými lekcemi;

Žáci, kteří mají osobní výuku, se předem domluví na hodině! u p. Vasilenka (tel. 775 089 535).

V případě dotazů volejte:
734 356 689 Ing. Riplová, 775 089 535 Jan Vasilenko