Pozdrav z Indie

Soukromý žák p. Vasilenka nám poslal pozdrav z cesty po Indii, kde jak píše „musí tady Jogínům osvětlit pár jeho Thai-chi metod“. Těší nás, že se mu taichi  pod vedením p.Vasilenka stalo částí jeho životního stylu.